Sách Cho Tặng

Sách Cho Tặng


Sách cho tặng là một dự án của Tiệm Mọt với mong muốn làm cầu nối giữa những người cho và nhận sách.

Những người cho tặng sách sẽ liên hệ với Tiệm Mọt để cho tặng. Tiệm Mọt sẽ thanh toán phí vận chuyển và tạo mã vận chuyển cho kiện hàng. Sách sẽ được chuyển tới Tiệm Mọt và cập nhật trên website để mọi người có thể tra cứu và tiến hành đặt sách (check out) như bình thường.

Các sách cho tặng sẽ được để ở mức giá rất thấp (chỉ để cover một số chi phí như vận chuyển sách tặng đến Tiệm Mọt), thậm chí là 0€. Tiệm Mọt cam kết PHI LỢI NHUẬN trong danh mục này.

Sách cho tặng có số lượng có hạn, mỗi đầu sách chỉ có duy nhất 1 cuốn nên Tiệm Mọt rất mong mỗi lần mỗi khách hàng chỉ lấy 1-2 cuốn trong danh mục Sách cho tặng, để cùng chia sẻ sách đến những người khác. Khi đọc xong bạn cũng có thể tặng lại Tiệm Mọt để kéo dài vòng đời cuốn sách

Cùng Tiệm Mọt chung tay đẩy mạnh văn hoá đọc nhé!


Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này.